May tugon kami mahal na Ama

1
May tugon kami mahal na Ama,
Sa pagsinta.
Makalapit nang walang pangamba,
Nang malaya.
Kamangha-mangha, kami’y tulad Niya;
Iyong kinalugdan di nagkaiba.
2
Kami’y may bahagi sa Iyong b’yaya
Iyong lugod Siya!
Bukod tanging pinagtuunan Siya
Ng pagsinta!
Katamasa Niya sa Iyong pagsinta.
L’walhati Niya’y aming makikita!
3
Iyong mga Anak umaawit din,
Siya’y purihin!
Puso’y may ligaya, nanguna Siya.
Sa pagkanta.
Sa ekonomiya ng pagsinta.
Ikaw ang pinagmulan, O Ama!