Mundong luho lumayo ka

1
Mundong luho lumayo ka,
Imbing gana hayo na;
Ilusyon di ko kailangan
Isip di maguluhan.
Diyus-diyosan aking iniwan
Pati sarili ko man;
Kay Kristo inalay ko na
Upang mapasa Kanya.
  Ako ay hindi
Sa ’king sarili;
Ako’y kay Hesus na,
Sarili ko’y Kanya.
2
Ang kay Kristo’y mapabilang
Anong kapahingahan!
Ang lahat aking ’binigay,
Yaman Niya’y matataglay.
Pangino’n tanggapin ako
Sa Iyo na ang lahat ko;
Nang ako’y sa Iyo lumagi
Ika’y aking bahagi.
Ako ay hindi
Sa ’king sarili;
Ako’y kay Hesus na,
Sarili ko’y Kanya.
3
Tao huwag nang magpunyagi.
Iwan mo ang sarili;
Ibigay lahat kay Hesus,
Mapasa-Kanyang lubos.
Buhay sa iyo ginugol Niya,
Upang matamo Ka niya.
Pag-ibig mo bahagi Niya;
Lahat Niya’y sa iyo na nga.
Ako ay hindi
Sa ’king sarili;
Ako’y kay Hesus na,
Sarili ko’y Kanya.