Al’sin ang tabing ko

1
Al’sin ang tabing ko,
Liwanag matamo;
Di na malinlang pa
Lahat mapatama.
  Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
2
Palalong sarili
Kung kilala’y hindi,
Madalas akala,
Sarili ay tama.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
3
Tungkol sa Iyo Mismo,
Lalong bulag ako;
Kulang sa pahayag,
At sa realidad.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
4
Sa buhay panloob,
Wala akong talos;
’Spiritu o laman,
Di alam kaib’han.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
5
Tungkol sa daan Mo,
Linaw wala ako;
Dahil mapag-isa,
Di batid ang tama.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
6
Tungkol sa layon Mo,
Kulang pag’batid ko;
Sarili’y kapalit,
Sumipa sa tinik.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
7
Tungkol sa ekklesia,
Buksan Mo ’king mata,
At buhay-Katawan,
Lubos na malaman.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.
8
Alisan ng tabing
Lahat ay linawin;
Di na magpalinlang,
Walang kayabangan.
Nawa buhay Mong ilaw,
Maging aking tanglaw;
Lahat paliwanagin.
Aking panalangin.