O Hesus nais kong mamuhay sa Iyo

1
O Hesus nais kong mamuhay sa Iyo,
Ikaw ang daigdig sa araw’t gabi,
Sana’y di-mapalagay ang puso ko
Kung inaasam ang hindi Mo mithi.
Anumang sandaling may pagdurusa
At walang kasiyahang matagpuan,
Nang ako’y dumaraing, lumuluha,
Luha ko’y pahirin, dusa’y wakasan.
2
Kung mangarap ’ko sa inam ng buhay,
Hiling ko, Hesus, ang makasama Ka.
Ikaw ang aking kasiyahang tunay,
Huwag hayaang pumili pa ng iba.
Tuwing gabi nang ako’y nakahimlay,
Hiling ko’y mapalapit Ka sa akin,
At sa pagsapit ng bukang-liwayway,
Bulungan Mo ako, at Iyong tawagin.
3
Sa pagbasa ng banal Mong Salita,
Mangyaring sumilay ang Iyong l’walhati,
Nang Tagapagligtas ay makilala
At ang kaligtasang aking bahagi.
Kung dumulog ako sa Iyong luklukan,
Ipagkaloob Mo ang Iyong biyaya.
Kung dahil sa sala, ’di Mo pakinggan,
Huwag Mong bawiin ang mahal Mong mukha.
4
Kung isipin ko ang mga biyaya,
Makakapiling Ka—puso ko’y sabik.
Tangi kong ligaya ang Iyong presensiya,
Tangi kong pag-asa ang Iyong pagbalik.
Ako’y turuan Mong mamuhay sa Iyo,
Ikaw ang daigdig sa araw’t gabi,
Sana’y di-mapalagay ang puso ko
Kung inaasam ang hindi Mo mithi.