Manliligtas aking araw

1
Manliligtas aking araw,
Presensya Mo’y aking tanglaw;
H’wag hayaang mata’y takpan,
Hadlangang Kita’y pagmasdan.
2
Nang pipikit aking mata,
Sa pagtulog, magpahinga;
Nawa huling nasa diwa,
Poon ko, kay tamis Mo nga.
3
Hindi ako mabubuhay,
Kung di Kita kaagapay;
Sa umaga manatili,
Kasama ko hanggang gabi.
4
Paggising ko, b’yayaan Mo,
Sa buhay gabayan ako;
Hanggang sa Iyong pag’pakita,
Malagum sa Iyong pagsinta!