Sa bundok ako’y Iyong dalhin

1
Sa bundok ako’y Iyong dalhin,
Ikaw lamang malasin;
Doo’y dalisay ang hangin,
Tinig makalangit din.
  Dalhin Mo ako sa rurok,
Pansalamuhang pook;
’Tighawin Mo ang uhaw ko,
At linisin ng dugo.
2
Kay liwanag sa itaas,
Sa makamundo’y lampas;
Pagpupumiglas napawi,
Sa buhay Niya’y maghari.
3
Sa tuktok ako’y ingatan,
Hanggang gol ay makamtan;
Hanggang mapawangis sa Iyo,
Magdaloy ng b’yaya Mo.