Ayon sa wika Mong b’yaya

1
Ayon sa wika Mong b’yaya,
Ako’y pakumbaba,
Panginoon, gumagawa,
Nitong pagtatanda.
2
Katawan dahil sa akin,
Nagkaputol-putol,
Tipa’y aking iinumin,
Pagkain patungkol.
3
Getsemani, malimot ba?
Hirap Mo’y nakita,
Madugong pawis at dusa,
Di Ka maala’la?
4
Kalbaryo ang aking tingnan,
Sa krus humingalay,
Kordero, di malimutan,
Siyang hain kong tunay.
5
Lagi isaisip Kita,
Hirap Mo’t pag-ibig,
Hangga’t taglay ko’ng hininga
Di Ka iwawaglit.
6
At sa muling pagdating Mo,
Puspos luwalhati,
Ang pinatay na Kordero,
Ang isip kong lagi.