Kay dakila—pag-ibig Mo

1
Kay dakila—pag-ibig Mo,
Hesus, ganap ito!
Aming isip, buhay, puso,
Ay natuon sa Iyo!
2
Pangino’n, mahal Ka namin,
Di-mapaparisan,
At ang pagdurusa Mo rin -
Krus ng kahihiyan.
3
Par’ sa kaibigan mamatay -
Sakdal na pagsinta;
Bagkus para sa kaaway -
Katangi-tangi Ka!
4
Ika’y nasa anyo ng Diyos,
Nasa l’walhati rin;
Nguni’t sa pighati’y lipos,
Sa anyong alipin.
5
Ika’y tumulad sa tao,
Nguni’t walang sala,
Nang kami’y makawangis Mo,
Ganap matransporma.
6
Maamo Ka at malakas,
Tutularan Kita;
L’walhati’y lalong tataas,
Hanggang magpangita.
7
Pag-ibig Mo’y mahalaga
Sa’ming isip, puso;
Walang hanggang sinasamba
Mahal na ngalan Mo.