Awit ng mga Awit

  Awit ng mga Awit
1
Hesus, Mahal ko, akitin ako.
Batakin Mo akong humabol sa Iyo,
Batakin Mo akong humabol sa Iyo.
Ikaw ang Sinta, lubhang kaibig-ibig,
Ang ginigiliw ng puso ko.
Ikaw ang Sinta lubhang kaibig-ibig,
Ang ginigiliw ng puso ko.
2
Ang Iyong pagsinta’y napakatamis,
Tuwa ng puso ang bango ng Iyong langis,
Tuwa ng puso ang bango ng Iyong langis.
Balon ng buhay, bukal Ka nga ng hardin,
Mga batis galing Libano.
Balon ng buhay, bukal Ka nga ng hardin,
Mga batis galing Libano.
3
Hanging hilaga, hanging timugan;
O humihip ka sa aking halamanan,
Upang sumalimuo’y ang kabanguhan.
Kasi, kapatid; pumasa Aking hardin
Alak, gatas, pulot, kainin.
Kasi, kapatid; pumasa Aking hardin
Alak, gatas, pulot, kainin.
4
Ako’y tatak sa Iyong puso’t bisig
Kamataya’y sinlakas ng pag-ibig,
Gaya ng Sheol ang panibugho’y mabagsik.
Hindi mapatay ni malunod ng baha,
Ni lubhang tubig ang pagsinta.
Hindi mapatay ni malunod ng baha
Ni lubhang tubig ang pagsinta.