Umawit tayo sa espiritu

1
Umawit tayo sa espiritu,
Sa ating Panginoong Kristo,
Awitin kay Hesus: Aleluya,
At makipag-isa sa Kanya.
2
Sa relihiyon tayo’y malaon na,
Sa isip tayo’y malaon na,
Sa damdamin tayo’y malaon na,
Ang naratnan nati’y wala pa.
3
Ngayon sa espiritu’y bumaling,
Kristo’y tanggaping buhay natin;
Kay Hesus ay matutong kumain
Nang mapalaya sa pasanin.
4
Buhay espirituwal, Aleluya!
Sa kabaguhan, Aleluya!
Pagbaling sa espiritu natin,
Ang kasaganaan Niya’y kamtin.