Patnubay Siya—biyaya nga

1
Patnubay Siya—biyaya nga!
Makalangit na k’aliwan!
Sa sarili’t mga gawa,
Ako’y pinapatnubayan.
  Patnubay Siya, patnubay Siya,
Patnubay ang Kanyang kamay;
Tapat akong alagad Niya,
Patnubay ang Kanyang kamay.
2
Kung minsa’y walang ligaya,
Kung minsa’y tulad ng Eden,
Maalon ma’t mapayapa,
Kamay Niyang pumatnubay rin.
3
Panginoon, ako’y tangnan,
Tatanggapin Iyong ibigay,
Maging pala o hirap man,
Yamang Ikaw ang patnubay.
4
Sa pagtapos ng ’king gawa,
Nagwagi dahil sa b’yaya,
Mamatay ma’y di ma’ngamba,
Iyong kamay pa ring nagdala.
  * Maaaring awitin ang saknong4 na:
Sa pagtapos ng ’king gawa,
Nagwagi dahil sa b’yaya,
Dapat nga bumalik Ka na
Mapasa Iyong piling nawa.