Malomong nanawag si Jesus karon&mdash

1
Malomong nanawag si Jesus karon—
Nanawag nimo’g nako;
Mapailubon nga naghulat Siya—
Kanimo ug kanako!
  Uli na mo!
Kamong gikapoy, uli!
Maikagon nga nanawag si Jesus,
Pauli na mo karon!
2
Nganong maglangan, Jesus nangamuyo—
Alang nimo ug nako?
Nganong di pamation ’yang kaluoy—
Alang nimo ug nako?
3
Panahon dali ra gyud nga molabay—
Gikan nimo ug nako;
Kamatayon moabot di madugay—
Nganha nimo ug nako.
4
Katingad-ang gugma Iyang gisaad—
Alang nimo ug nako;
Bisan sad-an, maluoy’g mopasaylo—
S’ya kanimo’g kanako.