Eerst het bloed en dan zalfolie

1
Eerst het bloed en dan zalfolie,
Na_reiniging, de zalving komt.
Als wij Golgotha niet doorgaan
komt er hier geen pinksterfeest.
Slechts door Jezus’ bloed gewassen
komt de geestkracht in ons vrij,
Als van Christus wij getuigen
moet ons zelf gekruisigd zijn.
  ‘k Bid, o Heer, neem door het kruis
heel mijn zielenleven weg.
‘k Wil betalen elke prijs
voor Uw zalving vol en rijk.
2
Christus, Rots moest eerst gespleten
toen kwam levend water vrij;
slechts door dood komt dan de volheid
van de Geest van God in mij.
Eén in Christus’ dood volkomen
en tot elke prijs bereid,
worden wij, bekleed met geestkracht
overwinnaars wereldwijd.
3
Eerst het altaar, daarna ’t vuur.
Geen verlies, dan ook geen winst.
Als ons al niet is geofferd,
is de troon buiten bereik.
Als gewillig wij ons off’ren,
voluit in gehoorzaamheid,
hoe zal Hij Zichzelf dan geven,
wordt Zijn kracht door ons getoond!
4
Breng de vaten in gereedheid
voor de olie van de Geest.
Graaf het dal toch vol met greppels,
Regen vult hen dan geheel.
Voor de zalving uit de hemel
moeten wij door de Jordaan.
Eerst in sterven ondergedompeld
dan ervaren wij de Duif.
5
Zie de rijpe oogst goud glanzend
over velden uitgestrekt.
Hoeveel zaad moest hiervoor sterven
en met aarde overdekt?
Voor de levensvrucht kan bloeien,
moet ik dood zijn als het zaad
één met Christus zijn begraven
voor de Geest mij leven laat.
6
Heer, help mij –omdat het zo moet–
op het smalle pad te gaan.
Breek mijn trots, maak mij gewillig
ne’drig lijden te doorstaan.
Ik bid niet om nog meer sterkte
diep’re dood is nodig, Heer.
Alles wat Uw kruis betekent
o, mijn Heer, werk dat in mij.