Sukad pagb’ya Mo’s Bukid sa Olivo

1
Sukad pagb’ya Mo’s Bukid sa Olivo,
Nganong nalangan ang pag-anhi Mo?
Daghang tuig nangandoy’s pag-anhi Mo;
Pag-ampo namo wa ba madungog?
  Anhia na,
O kami anhia na;
Pagbalik Mo bugtong tinguha namo,
Pagdali unta’g balik.
2
Pinangga, sukad’s tuig nikayab Ka,
Kami dinhi pulos gilaayan;
Sagad’s pag-ampo, paglihok, pagtukaw,
Alang Nimo, Ginoo, manghupaw.
3
Maayo man tuod usahay dinhi,
Bulak matahum, langgam may awit;
Apan anus-a Ka nako makita?
Gimingaw ko kaayo’s nawong Mo.
4
Ginoo, dugay na ming nagpaabot,
Hangtud anus-a pa kadugay ni?
Pagsubang’s Adlaw hangtud sa pagsalop
Ika’y gilaumang makita na.
5
Mag-ulan, mag-init, hunas ba’g taub,
Matag huyohoy ug subang’s Bulan,
Gilaum nga mobalik Ka na unta,
Nahigawad, kay wala pa man Ka.
6
Kon dili pa’s tugong panamilit Mo,
Maluya mi, ug di na mobuhat;
Apan buot Mong samtang naghulat mi,
Alang Nimo mabuhi’g mobuhat.
7
Handuma nga dugay na gyud kaayo,
Saad Mo anus-a man matuman?
Sigeng naglaum; wala gyu’y pag-undang;
Mahimo bang moanhi Ka karon?