Daygon! Cristo Mananaug

1
Daygon! Cristo Mananaug,
Isulti gayud,
Mananaug gihapon S’ya
Sa kamatayon.
  Daygon! Cristo Mananaug,
Isulti gayud,
Mananaug gihapon S’ya
Sa kamatayon.
2
Daygon! Cristo Mananaug,
Sakit mangagiw,
Kon mangayo’s ’yang pagdaug
Didto’s Calvario.
3
Daygon! Cristo Mananaug,
Isug mobuhat;
Bisan asa ipada’ N’ya,
Ampo la’g kusog.
4
Daygon! Cristo Mananaug,
Way pilde’g kulba
Nga magpalong’s panan-awon mo
S’yay hawan’s dalan.
5
Daygon! Cristo Mananaug,
Madungog na S’ya,
“Ari mga mananaug,
Kuyog sa Hari.”