Kabulahan’s sacerdote

1
Kabulahan’s sacerdote,
Tinawag, harianon;
Ning katungdanan magsilbe,
Bisan ug naulahi.
  Tanang pagtukod sa Lawas
Nagsalig’s sacerdote;
Pag-ampo sa espiritu
Maoy katungdanan ko.
2
Kon ning harianong tawag
Motubag’s pagbuot N’ya,
Sacerdote moalagad,
Matukod ang iglesia.
3
Ang atong gikinahanglan
Magsacerdoteng tanan;
Mobulig ug magkausa,
Pagtukod sa iglesia.
4
Sa pagkadaut’s iglesia,
Sacerdote nangawa’;
Kaluya’s esp’ritu nila,
Wali ray nidagaya.
5
Daghang nagsalig’s mensahe,
Wali ray importante,
Gipasagdan ang pag-ampo
Ug pagbansay’s esp’ritu.
6
Batoki’g ipahiangay
Sa wali o pag-ampo;
Uban sigeng dad-o’g ampo,
Sama’s pagwali’s Pulong.
7
Mag-alagad ra’s pag-ampo,
Espiritu masagol;
Wali’g ampo tagdo’g angay,
Matukod ang iglesia.