Sacerdote, kabalaan

1
Sacerdote, kabalaan;
Sa Dios sigeng naghalad man,
Sud-ong’s katahum N’ya, sunog’s
Incienso’s pag-ampo.
  Incienso’s pag-ampo
Sunogon na nato;
Sug-an ta, adlaw, gabii
Buboan S’ya’s pagdayeg.
2
Balaang dapit way hayag,
Gawas sa suga niini;
Kon magsunog s’ya’g incienso,
Magdagkot sab’s suga.
3
Grasya sa Dios atong daygon,
Kasingkasing paawiton;
Mga sacerdote di lang
Magsuga, magdayeg pa.
4
Pagsunog’s incienso ampo,
Pagdala’s nabanhawng Cristo,
Tuyo’s Dios dinhi matagbo,
Maghatag’s kalipay.
5
Pagbasa’s Pulong hayagan,
Sama ako nga gisug-an,
Diosnon nga sidlak maghayag,
Ihatag ko’s uban.
6
Mga sacerdote mag-awit,
Mag-awit ngadto’s Ginoo;
Kasingkasing pun-on N’ya sa
Pagdayeg’s gugma’g grasya.
7
Cristo ihalad’s pag-ampo,
Magbasa, magpadan-ag N’ya,
Mag-awit, magdayeg’s grasya,
Esp’ritu moawas.