Jesus, Ngalan nga gamhanan

1
Jesus, Ngalan nga gamhanan,
Ako nga dalangpanan;
“Naglingkod Ka’s kahitas-an,”
Ngalan Mo kadaugan!
2
Jesus daygon, Manluluwas,
Na’ Nimong kin’hanglan ko;
Tawgon lang ug ginhawaon,
Kinabuhi mainom.
3
Isangyaw, langit ug yuta,
Ang gahum N’ya’g himaya;
Pinasaylo ray nasayud
Ngalan tambal’s kalisud!
4
Jesus, Ngalang labing mahal,
Hinagiban ko’g tambal,
Sa Ngalan Mo mabuhi mi,
Hangtud Ikaw moanhi.