Tuboran S’ya, O Cristo

1
Tuboran S’ya, O Cristo,
’Tabayng tam-is ka’yo;
Buhing agay naimnan,
Nagl’was kasub-anan.
Kaluoy N’ya daw dagat,
Labihan kalapad;
Grasya N’ya igo gayud,
Plano’s kaalam N’ya.
2
Iya ko’s Hinigugma,
Ug akoa Siya;
Gida’ng makasasala
Sa balay’s bino N’ya!
Buhat N’ya gisaligan,
Siya ray kadangpan;
Magtago ako Niya,
Kay Iyang ampingan.
3
S’yang gitan-aw’s Asawa,
Di ang biste niya;
Tutokang Hari’s grasya,
Di unsang himaya.
Di’s koronang gihatag,
Kondi’ sa gilansang;
S’ya ang tanang himaya,
Ug saliganan ko!