Magpapanaw nga gikapoy

1
Magpapanaw nga gikapoy,
Gisaaran ka sa Dios,
Sa yuta ngadto’s himaya,
“Giyahan ka’s Akong mata.”
  Giyahan ka, giyahan ka,
Giyahan ka’s Akong mata;
Sa yuta ngadto’s himaya,
Giyahan ka’s Akong mata.
2
Kon modasmag ang pagtintal,
Sinaligan mangagiw,
Dumdomi kini nga saad,
“Giyahan ka’s Akong mata.”
3
Kon paglaum mangawala,
Gilubong na’s kalimot;
Lipayon unta ning saad,
“Giyahan ka’s Akong mata.”
4
Bulok’s kinabuhi mawa’,
Kamatayon moabot,
Piloto ta paminawa,
“Giyahan ka’s Akong mata.”