Dios wa magsaad pirming langit

1
Dios wa magsaad pirming langit,
Bulakong dalan ang agian,
Kanunayng Adlaw nga way ulan,
Pirming kalipay, way kasubo.
  Apan nagsaad ’yang lig-onon,
Ang nagbuhat ’yang pahulayon,
Grasya ihatag sa gisulay,
Gugma ug simpatiya kanunay.
2
Dios wa magsaad di igtagbo
Mga kasamok ug kasubo;
Wa ta sultiing di magpas-an’s
Daghang luwan ug kabalak-an.
3
Dios wa magsaad nga panaw ta
Lunlon sayon, di giyahan N’ya.
Way mga bungtod nga tungason,
O mga suba nga latason.
1
Paullah Leopoldo

Philippines

Salamat sa pahulay, Ginoo. Padayon gyud kang maglig-on namo aron makalahutay mi sa paghigugma Nimo.