Sama’s lagsaw nga giuhaw

1
Sama’s lagsaw nga giuhaw
Sa sapang mabugnaw;
O Dios, ang kalag nangandoy,
Sa grasyang maglunhaw.
2
Kalag, nganong nasubo ka?
Dios, m’oy saligan ra;
Panghupaw mo ’yang ilisan’s
Awit sa kalipay.
3
O buhing Dios ako giuhaw,
Kanimo gimingaw;
Anus-a makitang nawong,
Imong kahalangdon?
4
Anus-a di na masama’s
Gib’yaan, gibangotan
Gisalikway ko’g gitamay
Sa mga kaaway.
5
Nganong nasubo ka kalag ko?
Maglaum, mag-awit;
Dayga Siya nga imong Dios,
Tubod mo’s kalagsik.