Way laing gisaligan ko

1
Way laing gisaligan ko,
Gawas lang ni Jesucristo;
S’ya ang pagkamatarung ko,
Ang ’yang ngalan saligan ko.
  Lig-ong Bato nga si Cristo
Maoy akong gibarugan;
Kay uban di kasaligan.
2
Kon nawong N’ya matabonan,
Grasya N’ya way kausaban;
Sa unos mang labing kusgan,
Giangkla ko sulod’s tabil.
3
Panumpa’g saad, dugo N’ya,
Motabang’s akong kalisud;
Bisan ang tanan manibog,
S’ya paglaum ko ug kusog.
4
Inighuyop sa trumpeta,
Mapalgan unta diha N’ya;
S’ya m’oy pagkamatarung ko;
Way apan moduol’s trono.