O Dios, ang Anak Mo

1
O Dios, ang Anak Mo,
Nganong gihatag Mo?
Pinalanggang Anak
Kanamo namatay?
Way lain, gugma’y naingnan,
Nga hatagan’s bugtong mahal.
2
Nganong nibiya man,
Anak Mo sa trono?
Giula ang dugo,
Nag-antus, namatay?
Way lain, gugma’y naingnan,
Nga kami ’yang pakamatyan.
3
Nganong gipaambit,
Sa Espiritu Mo,
Kasingkasing pun-on’s
Gugma ug kalinaw?
Way lain, gugma’y naingnan,
Nagtandog kami hatagan.
4
O Dios sa grasya Mo,
Gugma ihalad ko!
Mag-awas ang kalag,
Way undang nga pagdayeg.
Alang niining gugma Mo,
Padaygon Mo kami’s dayon.