Ano ngang dahilan

1
Ano ngang dahilan,
Anak mo’y bitiwan.
Para sa salarin
Na katulad namin?
O walang hanggang pagsinta,
Nagtulak na ibigay Siya!
2
Ano ngang dahilan
Trono ay iniwan;
Dugo Niya’y binubo,
Buhay Niya’y napugto?
O walang hanggang pagsinta,
Nagtulak na mamatay Siya!
3
Ano ang humipo,
Upang ang ’Spiritu,
Iyong pinaparito,
Pun’an aming puso?
O walang hanggang pagsinta,
Nagtulak na utusan Siya!
4
Anong pagkautang!
Di mababayaran!
Dakilang pagsinta,
Lubos na biyaya.
Gawin Mong may kakayahan,
Ika’y lubos papurihan!