Gugma sa Dios labaw pa sa

1
Gugma sa Dios labaw pa sa
Giasoy ug gisulat na;
Habog pa’s kabitoonan,
Lalum pa’s kinalaluman.
Nabalakang duhang sad-an,
Dios, sa Anak nagluwas,
Gipauling nakasala,
Gipasaylo’s sala.
  Gugma sa Dios dato’g putli!
Di masukod, lig-on!
Molahutay pa sa awit
Sa mga balaan.
2
Sa paglabay sa panahon,
Gingharian mangapukan;
Mga tawong di moampo,
Magpatabon’s kapangpangan;
Gugma sa Dios magpadayon
Sa tanang panahon;
Grasya N’ya alang sa tanang
Kaliwat ni Adam.
3
Dagat mapuno ba’s tinta,
Kalangitan ma-papel ba;
Ma-dagang ang tanang tukog,
Matag tawo magsusulat;
Gugma sa Dios kon isulat,
Mamad-an gyung dagat;
Langit di gyud magpaigo,
Bisag inaton nato.
1
L.alma53@yahoo.com.ph

Canlaon City, Negros Oriental

Wow! pag kaanindot sa maong kanta sa atong Ginoo. I love the Lord. Hinaot padayon pa og composed ang bisaya nga Christian songs.