Huypan Mo unta, Ginoo

1
Huypan Mo unta, Ginoo,
Sa hanging langitnon!
Gamhanang magdasig namo,
Pakit-on Mo’s gahum.
  Pakunsara na, Ginoo,
Ang Espiritu Mo!
Hatagan Mo’s buhing agay,
Modaug kanunay.
2
Espiritu nga naggahum,
Huyop makatangtang;
Ginhawai’s Espiritu,
Makaambit Nimo.
3
Kadato sa Espiritu
Pito na ka pilo;
Makasinati mi’s bug-os
Sa Tulo-usang Dios.