Pagtubod, atabay

1
Pagtubod, atabay;
Tubig paagaya;
Kalota, Ginoo
Ang nag-ulang nako.
2
Bato nasiak na,
Buhing tubig—agay,
Apan’s kasingkasing
Di na makaagay.
3
Mag-ampo’s pagkalot
Sa akong kahugaw;
Hangtud mahubaran
Ang Espiritu Mo.
4
Di na siakon pa
Pag-usab ang Bato,
Kondi’ kaluton lang,
Tubig patuboron.
5
Labing kin’hanglan ko
Pun-on’s Espiritu;
Aron buhing tubig
Sa sulod magtubod.
6
Kaluton gyud hangtud
Wala na’y magsampong;
Buhing pagpamulong
Sa sulod moagay.
7
Pagtubod, atabay;
Tubig paagaya;
Kalota, Ginoo
Ang nag-ulang nako.