Unsang kalipay

1
Unsang kalipay,
Sa pagdawat ko kang Jesus,
Gikuha N’ya ang tanan nga kangitngit
Kasingkasing gihayagan.
2
Karon nagsugod’s
Kinabuhi diha’s Anak.
Nagpuli sa mga kawang nga damgo,
Buhi S’yang niagay nako.
3
Liso Kaniya,
Pun-on ko sa kinabuhi.
Kini mahimo kong realidad;
O hallelujah, nia S’ya!
4
Gihigugma Ka,
Gibugto Mo ubang gugma.
Wala akoy lain nga higugmaon
Kinabuhi Ka sa dayon.