Amahan, Espiritu Ka

1
Amahan, Espiritu Ka,
Balaan sa tanan;
Sa espiritu simbahon,
Tinuod Kang tawgon.
2
Gihimoan’s espiritu,
Aron makasimba;
Magtubagay’s espiritu
Mahiusa kita.
3
Sa Anak Ikaw nianhi,
Anak, Espiritu,
Sa espiritu nisulod,
Kini grasya gayud!
4
Ang Anak dayong Pulong Mo,
Pulong sab Esp’ritu;
Kinabuhi nga magbag-o
Sa esp’ritu namo.
5
Nausang Espiritu Mo’s
Among espiritu;
Nagsaksi, nagpamatuod,
Gianak mi Nimo.
6
Gigiyahan’s Espiritu,
Magsunod mi Nimo;
Magmaespirituhanon,
Sa kalinaw pun-on.
7
Simbahon Ka’s espiritu
Tawgon’s espiritu,
Hangtud kami mahigawas,
Dagway Mo madayag.
8
Karon daygon Ka, Amahan,
Kay Espiritu Ka!
Sa Esp’ritu’g kamat’oran
Kami mag-ambahan.