Malomong gipapauli ka N’ya&mdash

1
Malomong gipapauli ka N’ya—
Gipapauli ka karon!
Nganong magpahilayo ka’s gugma,
Nagkalayo, layo pa?
  Gitawag ka! gitawag ka!
Gitawag ka N’ya, gitawag ni
Jesus karon!
2
Gitawag ni Jesus ang gikapoy
Aron papahulayon N’ya;
Dad-a N’yang luwan, mabulahan ka:
Di gyud isalikway ka.
3
Ari na, kay naghulat S’ya nimo,
Naghulat kanimo karon!
Dad-ang mga sala’s tiilan N’ya,
Ayaw na paglangana.
4
Jesus naghangyo, O pamatia!
Pamatia karon Siya!
Maghugyaw ang motoo’s ngalan N’ya,
Bangon ug pauli na!