The greatest king on earth

1
The greatest king on earth, that is King Solomon,
Fell in love with a country girl.
The king had to go to the countryside
And become a country man,
To change his status,
That he could court her.
In His courtship with her
She was changed to be his match,
To become his queen and Shulammite,
To become his counterpart
And become His loving bride.
This is the story of the Song of Songs.
2
The Song of Songs depicts our story with God
Of fallen man with the King of kings.
Because of His love for us,
He became a lowly man
To reach us and to die for our sins.
Then in resurrection He
Regenerated me
And now we’re daily being transformed.
To become the same as He with His life and nature
To become His counterpart, His match and bride.
2
Esther 靈妙

Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnamese lyric:

1. Hoàng đế lớn nhất thế giới,

Ngài là vua Sa-lô-môn,

Thật lòng yêu cô thôn nữ vô ngân;

Làm như anh nông dân cho tương xứng cùng nàng, Về miền quê để kiếm cô nàng;

Ngài che giấu hết hiển vinh hầu theo đuổi cô.

Đang khi tình yêu tiến triển, bên trong

Nàng gia tăng biến đổi,

Nên Tân Phụ, Hoàng Hậu, Nàng Su-la-mi-te;

Nàng thật xứng đáng với Đấng Christ,

Là Người Yêu Dấu Christ mong đợi.

Chuyện tình thiêng liêng, đẹp thay chìm trong Nhã Ca.

2. Kìa sách ấy đã diễn tả một chuyện tình rất thần thượng;

Một vị Vua yêu nhân thế hư hoại;

Tìm kiếm giữa thế giới, trông mong cứu từng người,

Ngài chịu làm thấp kém, khiêm hạ;

Vì yêu tất cả tội nhân, Ngài chịu chết thay.

Trong năng quyền phục sinh đây,

Tôi đã được sinh ra với Christ,

Bây giờ hằng ngày hồn tôi đổi thay;

Hoàn toàn giống Chúa ở bản chất, cùng một sự sống giống như Ngài,

Làm người phối ngẫu đẹp đôi, lòng Ngài thoả thay!


Jimmy Cao

Irving, TX, United States

Christ and the church!