Landas ko piliin Mo

1
Landas ko piliin Mo,
Sa Iyo di lalayo,
Hirap man tatahakin
Nang Ika’y maangkin;
Wala ’kong minatamis
Kundi ang Iyong nai,
Lubos Kitang susundin
At buong giliw rin.
  Batid Mo kay hina ko,
Tanganan Mo ako,
Kundi ’ko’y mamamanglaw,
Gabayan Mo lang ako,
Dalhin sang dako,
Anuman Iyong piliin
Di Ka tatanungin.
2
Mahirap o madali,
Basta Iyong pinili,
May galak tatanggapin
Nang matuwa ka rin;
Ayaw kong maging puno,
Kahit na gusto Mo,
Piliin ang landas ko,
Utos Mo’y batas ko.
3
Tangan Mo ang oras ko,
Haba niya’y alam Mo,
Palad kong binalak Mo,
Di akong may gusto;
Magtiis king mithi Mo,
Ako’y di lalayo,
Kahit mahaba ito
Pagtitiisan ko.
4
Ako’y sisidlang munti,
Ikaw mamimili,
Ligaya o pigahati
Ikaw ang maghari;
Ang sakit ay matamis
Kung ito’y Iyong nais,
Tamasa ma’y papait
Kung b’yaya’y ikait.
5
Para sa ’kin pumili,
Maliit, malaki,
Sakit o kalusugan,
Hiya o pangalan;
H’wag akong pagpiliin
Sariling damdamin,
Hindi na papansinin,
Ika’y l’walhatiin.