Kristo’y nagligtas nang lubos

1
Kristo’y nagligtas nang lubos,
Mahiwagang Man’nubos!
Binayaran ang pantubos,
Mahiwagang Man’nubos!
  Mahiwagang Man’nubos!
Hesus Panginoon!
Mahiwagang Man’nubos!
Tagapagligtas!
2
Purihin Siya, Kanyang dugo,
Mahiwagang Man’nubos!
Ako’t Diyos napagkasundo,
Mahiwagang Man’nubos!
3
Sa sala’y hinugasan Niya:
Mahiwagang Man’nubos!
Sa loob Siya’y naghari na,
Mahiwagang Man’nubos!
4
Araw-araw nananahan,
Mahiwagang Man’nubos!
Bigyan akong katapatan,
Mahiwagang Man’nubos!
5
Ako’y binigyan ng lakas,
Mahiwagang Man’nubos!
At tagumpay bawa’t oras,
Mahiwagang Man’nubos!
6
Alay sa Kanya, puso ko,
Mahiwagang Man’nubos!
Walang bahagi ang mundo,
Mahiwagang Man’nubos!