Kristo ang lahat sa buhay

1
Kristo ang lahat sa buhay
Ng isang saserdote;
Ang damit at tahanan niya’y
Si Kristo—Siyang bahagi.
  Kristo ang lahat sa buhay
Ng isang saserdote;
Ang damit at tahanan niya’y
Si Kristo—ang Siyang bahagi.
2
Ang damit ng saserdote:
Epod, mitra, pektoral;
Kay Kristo ang luwalhati,
Maganda at marangal.
3
Handog niya sa Diyos si Kristo,
Haing kalugdan ng Diyos;
Makakain niya si Kristo
Bilang mayamang tustos.
4
Ibihis, kaisa, si Kristo,
Panlabas—ihayag Siya;
Kanin, inumin si Kristo,
Panloob—pupun’in Niya.
5
Tahanan ng saserdote -
Ang pinalaking Kristo;
Sila’y ’tinayong bahagi
Ng bahay sa ’spiritu.
6
Ang mana ng saserdote:
Si Kristong lahat-lahat;
Panustos ng buhay lagi,
Kay Kristo rin nagbuhat.