May wika ba para sa ’kin

1
May wika ba para sa ’kin,
Nang mabigkis ako sa Iyo,
Upang masama’y mawaksi;
Isang wika mula sa Iyo?
2
Isang wikang maglalantad,
Kung ga’no kahina ako,
Hikbi’t pagal, walang saysay;
Isang wika mula sa Iyo.
3
Isang wikang maglalahad,
Sa akin ay kay talik Mo;
Bumahagi sa Iyong buhay;
Isang wika mula sa Iyo.
4
Isang wikang kalakasan,
Sa pusong may panlulumo,
Munting tinig na kay linaw;
Isang wika mula sa Iyo.
5
Isang wikang matagumpay;
Pag-asa sa Iyong pangako,
Na manahan Kang kaisa;
Isang wika mula sa Iyo.