Hesus, para sa ’kin, Ika’y lahat

1
Hesus, para sa ’kin, Ika’y lahat,
Tagapagligtas walang katulad;
Sa dagat ng buhay, Giyang tapat,
Para sa akin ay si Hesus.
  Hesus, Hesus,
Para sa ’kin,
Kailanman, saanman
Hesus sa ’kin.
2
Sa karamdaman, sa kalusugan,
Sa karukhaan, aliw o yaman;
Araw o ulan, maging anuman,
Para sa akin ay si Hesus.
3
Aking Bato, Tore at Kublihan,
Lakas, Bukal at Kapangyarihan;
Sanggalang, Buhay na walang hanggan,
Para sa akin ay si Hesus.
4
Hari, Saserdote at Propeta,
Sungay ng Kaligtasan at Kuta;
Araw ng Katuwiran at Tala,
Para sa akin ay si Hesus.
5
Sa sakit, lungkot o sa ligaya,
Aking yaman sa lugi o gana;
Saan man ako, Siya ay kasama,
Para sa akin ay si Hesus.