Anong kahanga-hanga

1
Anong kahanga-hanga,
Ang mapakay Kristo nga;
Niligtas ng biyaya,
Matulad na sa Kanya.
Mahayag magkasama,
Ako’t Siya magkagaya;
Sa paglakad kasama,
Ako ay katulad Niya.
  Katulad Niya, Katulad Niya,
Mapahanga, katulad Niya;
Niligtas ng Kanyang biyaya,
Kami’y magkai-sa’t magkagaya.
2
Kasama Niyang namatay,
Maging sa pagkabuhay;
Sa sumpa napalaya,
Nabuhay kasama Niya.
Sa pag-akyat kasama,
Sa pagka-anak kai-sa;
Tulad ng mag-asawa,
Nagkai-sa puno’t sanga.
3
Sa natupad kaisa,
Sa dalangin kaisa;
Kanyang kahalagahan,
Aking katamasahan.
Sa panalig, pagsinta,
Sa buhay pawang kai-sa;
’Spiritu Niya kasama,
Naging banal tulad Niya.