Abba Ama, purihin Ka

1
Abba Ama, purihin Ka,
Sa Iyo ay sumasamba;
Ang makilala Ka, Ama,
Ay aming pagpapala.
Dahil sa dugo ni Kristo,
Pribilehyo’y natamo.
’Spiritu Mo’t ’spiritu ko
Saksing ako’y anak Mo.
2
Mundo bago pa natatag,
Kay Kristo Iyong binalak.
Maitalagang anak Mo,
Iyong buhay ri’y matamo.
Abba Ama, Iyong pagsinta,
Kami’y minahalaga;
Nang kaming makasalanan
Iyong likas bahaginan.
3
Nang kay Adam aming likas,
Sa Diyos hindi na bukas.
Sa layuning walang hanggan,
Ikaw rin ang hantungan.
Kanya ngang tinubos kami,
Nang maisilang-muli.
O, taas, lalim ng awa
Kristo’t kami’y nagkai-sa.
4
Tiempo nga’y pabagu-bago,
May pighati o gulo,
Di mabago Iyong pagsinta
Sa ami’y nagdadala
Sa luklukan Mo’y haharap.
Kami’y Iyong mga anak
Sasaysayin Iyong pagligtas,
Pupuring walang wakas.