Buhay Mo’y sa akin

1
Buhay Mo’y sa akin,
Dugo Mo’y binuhos;
Nang ako’y tubusin,
Buhayin nang lubos.
Buhay Mo’y ibinigay sa ’kin;
Anong Iyong tatanggapin?
2
Mahahabang taon,
Ang Iyong ginugol din;
Upang magkalaon
L’walhati’y sa akin.
Taon ginugol Mo sa akin,
Ako ba’y gumugol din?
3
Lukluka’t tahanan
Ng Ama’y iniwan;
Madilim na lunan
Sa lupa’y tirahan.
Lahat nilisan para sa ’kin;
Ako ba’y naglisan din?
4
Lahat pinasan Mo -
Hirap ko’t lunggati,
Nang ako’y matamo,
Ligtas sa pighati.
Nagdusa Ka para sa akin;
Ako ba’y nagdusa rin?
5
At ako’y dinalhan,
Mula sa itaas,
Aking kaligtasan,
Malaya at wagas.
Lahat inihandog Mo sa ’kin;
Ako ba’y naghandog din?
6
Buhay ko ay sa Iyo,
Taon ko ay ialay;
Sa mundo’y lalayo,
T’wa’t hirap siyang buhay.
Lahat Mo’y ibinigay sa ’kin,
Lahat ko’y sa Iyo na rin.