O Pag-ibig, ’ko’y inangkin

1
O Pag-ibig, ’ko’y inangkin,
Ako’y namahinga sa Iyo;
Buhay ko sa Iyo’y ihain,
Nang sa lalim ng dagat Mo
Ito’y payamanin.
2
O Ilaw, gabay ko sa daan,
Suko ko aking ilawan;
Puso ko nang Iyong sikatan,
Higit na naliwanagan;
Mas ang kagandahan.
3
O Galak—nag-alis lumbay,
Di ko sasarhan puso ko;
Bahaghari ang patunay
Sa Iyong tiyak na pangako,
Umagang makulay.
4
O Krus, sa ’kin nagtingala,
Hindi kita maiiwan;
Pangmundo’y nailibing na
Ang buhay na walang hanggan
Ay namulalak na.