Tila’y usang tinutugis

1
Tila’y usang tinutugis
Na uhaw sa batis,
Gayon ang puso ko sa Iyo,
Mapanariwa Mo.
2
Diyos na buhay, Pangino’n ko,
Uhaw ako sa Iyo;
Hangad Kitang malapitan,
Higpit na kapitan.
3
Ika’y buhay at lakas ko,
Pati tahanan ko;
Kay Kristo, nabusog ako
At Kita’y natamo.
4
Ngiti Mo’y kaligtasan ko,
Nakatingin sa Iyo;
Presensya Mo’y aking hiling,
Masaganang akin.
5
Ang gaya ko’y usang uhaw,
Ang lunas ay Ikaw;
Liban sa Iyo’y walang iba
Aking ninanasa.