Hanging makalangit, Poon

1
Hanging makalangit, Poon,
Kami’y hipan ngayon!
Mapagpanauling lakas,
Sa amin mahayag.
  Makapangyarihang Poon
Kami’y hipan ngayon!
Ng Espiritu Mong taglay,
Dala’y agos buhay.
2
Malakas Mong Espiritu,
Hipan ang hadlang ko;
’Ko’y hipan ng ’Spiritu Mo,
Nang ’Yo’y bahagi ko.
3
’Spiritu yaman mak’pito,
Ika’y tamasa ko;
Ang ’Spiritu bahagi ko,
Danas Diyos-Tres-Uno.