Sa i-yo’y may pag-ibig sa ekklesia

1
Sa i-yo’y may pag-ibig sa ekklesia,
Malalim at tunay purong pagsinta;
Bakit ma’lumbay at maghimutok ka,
Mayro’n namang panustos sa ekklesia?
2
Sa i-yo’y may buhay sa ekklesia,
Kasing tamis ng hamog sa umaga;
Bakit ka ma’ngamba at mag-alala,
Hesus may malasakit sa ekklesia?
3
Sa i-yo’y may gawa sa ekklesia;
Maging anghel gagawa nang masaya;
Bakit hahanap ng gawang dakila,
Kamay mo’y kailangan na sa ekklesia?
4
Sa i-yo’y may puwang sa ekklesia;
Mal’wanag, mal’walhati, ’to’y payapa;
Bakit nga nagpapalabuy-laboy ka pa,
Mayro’n namang p’wang sa iyo sa ekklesia?