Sa matagumpay na Anak: glorya

1
Sa matagumpay na Anak: glorya!
Sa kamatayan nagwaging lubos Ka.
Mga anghel ang nag-alis ng bato,
Libingang hungkag, buhay Kang totoo.
  Sa matagumpay na Anak: glorya!
Sa kamataya’y nagwaging lubos Ka.
2
Kristong nabuhay ating nakita,
Dilim napawi tayo’y binati Niya;
Nawa’y ekklesia magalak, umawit
Kristo nabuhay kamataya’y daig.
  Sa matagumpay na Anak: glorya!
Sa kamataya’y nagwaging lubos Ka.