L’walhati sa Diyos Ama at sa Anak Kristo

1
L’walhati sa Diyos Ama at sa Anak Kristo,
L’walhati sa Espiritu—laging Isa.
2
Sa pagmamasid ng malawak na nilikha,
Puso nati’y tatahimik at sasamba.
3
O Diyos, nais Mo ang magkaroon sa Anak
Mga anak nagpupuri’t nagmamahal.
4
Ang pagsinta Mo’y pinahayag sa nilalang
Upang ang pagsinta nila ay makamtan
5
Sa pagtubos ni Kristo, masama’y napuksa;
Mananamba’y nakamtan sa bagong likha.
6
L’walhati sa Diyos Ama at sa Anak Kristo,
L’walhati sa Espiritu—laging Isa.