Himayaong Dios Amahan

1
Himayaong Dios Amahan,
Cristo nga Anak;
Espiritu himayaon
Sa dayon.
2
Kabuhatan kon sud-ongon,
O pagkatahum,
Matandog mi ug magsimba
Maghilom.
3
Pagkadako’s pangandoy Mo
May mga anak
Nga mahigugma’g magdayeg
Kanimo!
4
Diha’s bugna pangagpas Mo,
Ipadayag’s tawo
Mailahang sekreto sa
Pagmahal Mo.
5
Giwagtang dautang gahum
Diha kang Cristo!
Nia’s bag-ong kabuhatan
Magsisimba!
6
Himayaong Dios Amahan,
Cristo nga Anak;
Espiritu himayaon,
Sa dayon.