Jezus! Geliefde naam

1
Jezus! Geliefde naam,
Jezus, mijn Heer!
Jezus, naam boven al,
Jezus, de Heer!
U, Heer, moet alles zijn;
Niets in onszelf zijn wij,
Alles heb ik in U,
Jezus, mijn Heer!
2
U, Zoon des mensen, gaf
Jezus de Heer!
Uw leven op voor mij,
Jezus mijn Heer!
Groot was Uw liefde Heer,
Ver boven liefdes hier,
Liefde bewees U mij,
Jezus mijn Heer!
3
Rechtvaardig, slechts in U,
Jezus de Heer!
Een toevlucht bent U nu,
Jezus mijn Heer!
Wie dan nu vrees ik nog,
Geen last, verdriet of zorg,
Want U bent steeds nabij,
Jezus mijn Heer!
4
Snel zult U komen weer,
Jezus de Heer!
Ik ben met vreugd’ gevuld,
Jezus mijn Heer!
Wanneer ik U zal zien,
Dan zal ik zijn als U
En eeuwig met U zijn,
Jezus mijn Heer!