Waar mijn hart naar blijft verlangen

1
Waar mijn hart naar blijft verlangen,
Alleen Jezus kan voldoen.
Neem mijn hart Heer, win elk deel meer,
Mijn hart is alleen voor U.
2
Deze wereld laat ik achter,
Jezus meest geliefde Heer.
U bent schoner dan de schoonste
En mijn vreugde telkens weer.
3
Helder is de gloed van glorie,
Stralend van Uw aangezicht.
U bent teder, zo barmhartig,
Vol genade, liefde, licht.
4
Alhoewel ik U niet liefhad,
U vergoot Uw bloed voor mij.
Nu geef ik U, al mijn liefde,
Want U hield als eerst van mij.
5
Houd mijn hart steeds trouw aan U Heer,
Dat mijn leven hier op aard’,
Slechts een beeld is van het leven,
Dat verborgen is in U.