Dieper, dieper, in het kruis van Jezus

1
Dieper, dieper, in het kruis van Jezus;
Laat mij dieper gaan;
Dood en leven gaan altijd tezamen;
Heer, verdiep de stroom,
Ja dieper, bidden wij,
Werk elke dag in mij;
Ja dieper, door en door
Tot wij zijn vernieuwd door U
2
Hoger, hoger, het leven van Jezus;
Heer, wij zijn zo laag.
Door Uw leven, worden wij verheven;
Laat ons hoger gaan.
Ja hoger, bidden wij,
Verander iets in mij,
Steeds rijker in de stroom
Tot Uw leven alles is.
3
Groeiend, groeiend, hij is groeiend in ons
Dag na dag groeit Hij
Hij stroomt door in elk deel van ons leven
Ja, dit is Zijn weg
We bidden voor de groei
Neemt toe in ons, o Heer;
Kennis is niet genoeg;
Maar de groei van ’t leven, Heer
4
Leven, leven, Christus is ons leven,
Wat een werk’lijkheid
Hij heeft nu een plaats in alle dingen
zaken groot of klein
Leef Christus uit vandaag
Ja, steeds en overal
Zijn naam roepen wij aan
Geef jezelf geheel aan Hem
5
Als Persoon is Jezus nu ons leven
Hij leeft nu in ons
Hij is onze voorkeur, onze daden
Wat een heerlijkheid
Heer, U bent mijn Persoon
Kom, woon nu in mijn hart
Als leven elke dag
Leef in mij Heer, meer en meer.
6
De gemeente is in elke plaats, hier
In de stroom zijn wij;
Dieper, hoger, Christus als ons leven
Neem steeds toe in ons
Christus in ons allen
is de gemeente nu
Voor ’t Lichaam, voor Uw Bruid
Wenden wij ons af van ’t zelf
7
Opbouw, opbouw wij zien nu de opbouw
van de gemeenten
Wij ervaren Christus voor het bouwwerk
Hij is onze weg
O, bouw ons samen Heer
Door ‘t groei in Uw leven,
Dat wij alles geven
Voor het Nieuw’ Jerusalem
8
Jezus’ komst, ja spoedig is Uw terugkomst
Voor Zijn kostbaar Bruid
Wij worden gereedgemaakt, verheerlijkt
In de gemeente
O Heer, kom spoedig weer !
Roepen wij tot U uit
U prijzend tot het eind
Komt U spoedig terug! Amen!